Son Dakika Haberler

OTELLO COVİDOPERASI – Enver ÖZDEL

OTELLO COVİDOPERASI – Enver ÖZDEL
Okunma : 176 views Yorum Yap

OTELLO COVİDOPERASI (5 Perde)

Beş perdelik bir oyundur. Bu oyunla birlikte tüm dinler, devletler ve insanlar bu operaya dâhil olmuştur. Zaten inançsız trajik olan bu dünyada daha da korkunç olaylar operanın içinde yer almaya başlamıştır. Olay 21 nci yüzyılda geçmektedir. Opera Emperyalizmin hâkim olduğu insanlığı fethetmek istedikleri bir zaman olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan operada ki zamanı 2020 ve sonrası olarak belirlemek doğru olacaktır. Yahudileri, Amerika’yı, Avrupa’yı, Kartelleri ile Emperyalizmin muhteşem Gökdelenlerini anlatan birinci perdeden sonra, oyunun tümü Dünya’da geçer

Oyuncular

COVİD; Ömrü bir laboratuvarda geçmiş, kaliteli bir virüs olmasına rağmen, kendisini Corona grubuna adamış, virüs ailesinin sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmış endamlı bir komutandır.

EMPERYALİZM: Masum insanlığı ve zenginlikleri var iken yoksullaşan devletleri sömürerek hayatını kazanan, kendisini dünyanın sahibi zanneden zalim, gaddar, merhametsiz Yahudi bir Validir.

FİNANS: Yahudi emperyalizmin tüm zenginlikleri sömürürken kullandığı güzel yüzlü ve insanlığın ihtiyacı olan kızıdır.

MASON: Emperyalizmin erkek kardeşidir.

EVANJELİZM: Finans’ın hizmetkarıdır.

GATES: Covid’in ordusunun sancağını taşıyan hain sancaktarıdır.

MUTASYON: Covid’in genç ve yakışıklı yaveridir.

ÇAKİ: Corona ailesini çok iyi tanıyan ateist bir Veteriner Hekimin oğludur.

SOYTARI: Masonun emrinde milli olmayan yazar ve hain işbirlikçidir.

PERDE-1 Emperyalizm, dostu Gates’e bakarak neşe dolu bir kahkaha atar. Laboratuvarında sinsice çok gizli gerçekleştirdiği biyolojik deneyleri gözden geçiriyordur. Artık Gates ile çalışmalarının sonuna gelmişlerdir. Fakat kendisine bu çalışmaların da hizmet edecek bir komutan gereklidir.Ansızın telefonu çalar, telefonda ki ses bir müddettir aramasını beklediği kardeşi Mason’dur. Heyecanla sorar ne yaptın bulabildin mi dünyayı tir tir titretecek insanlığın benim savaş aletlerimden de daha vahşi olduğuna inanacağı komutanı. Evet der Mason, istediğimiz özellikteki tek komutanın Covid olduğunu söyler.Emperyalizm Covid’mi diye sorar ısrarla.Mason o kadar emindir ki kararından evet komutanımız Covid der.

PERDE-2 Finans Emperyalizmin kızıdır. Gönlünü Covid’e kaptırmıştır. Her türlü engeli göze alarak gizlice Evanjelizmin de desteği ve yardımıyla Covid ile evlenir.“ Finans, sıcak, dışa dönük, insanlığı kontrol eden adına yakışır sevgisine sadık, ürkek ve mahcup bir kadındır. Yumuşak ve çabuk kırılacak bir karaktere sahiptir. Covid’e hayran, ona karşı sevecen biridir. Fakat Mutasyonla tanıştıktan sonra Covid’in kıskançlığını alevlendiren korkunç bir ruh haline girer. Borsa, Ekonomi ve Bankacılık Sektörüyle uğraşan, aslında sahte ekonomik gerçeklikten pek de farklı olmayan bir kişiliği vardır. Onun en belirgin yanı Covid’i çok sevmesidir. Kocası tarafından azarlanmış yine de sesini çıkarmamıştır. Gördüğü  vahşiliğe, haksızlığa ve çirkinliğe rağmen yine de kocasını çok sever.

PERDE-3 Emperyalizm istese de engel olamaz bu evliliğe. Gates’in şeytani anlatımıyla Covid ile Finans’ın evliliği mantıklı gelir Emperyalizme.Artık Covid’in ordusuna istediğini yaptırabilecektir. Fakat Covid’in morali çok bozuktur. Emperyalizm’in çok yakın dostu olan aynı zamanda Covid’in ordusunda sancaktar olan Gates’in Covid’in genç ve yakışıklı yaveri Mutasyon ile Finansın birlikte olduklarına dair yaptığı aşk dedikoduları yüzünden CovidFinans’ın kendisine ihanet ettiğini düşünmeye başlamış ve her geçen gün gitgide vahşileşmiştir. Emperyalizm ve Gates birbirlerine bakarak tebessüm ederler. Artık tek bir soru vardır akıllarında. Covid’in liderliğindeki ordumuz insanlığa nereden, ne şekilde ve nasıl saldırıya geçecektir. Masumiyeti ve insanlığı nasıl dizginleyip planlanan imparatorluk düzenine alıştıracak ve yeni sömürü düzenini nasıl şekillendirecektir.

PERDE-4 Covid, ordularına taarruz emrini verir. Artık Dünya dönülemeyecek bir sonun başlangıcındadır. Covid intikam ateşiyle yanıp tutuşmakta Finans’a ve Yaveri Mutasyona olan kızgınlığını insanları yok ederek, yok edemediğini evlerine hapsederek, doğaya, tabiata merhamete en büyük kötülüğü yapan insanlarla savaşarak zaferden zafere koşar. Girdiği her ülkede Soytarısının sayesinde panik ve korku havası yaratarak daha da büyük yıkımlara imza atar. O artık Emperyalizmin değil kendisini Yaradan, Ol diyenin bazen Generali bazen de Amiralidir. İlginç olanı hiçbir savaş alanında Soytarısı onu yalnız bırakmaz. İşgal ettiği her ülke, yıktığı ve yağmaladığı her şehirde birbirine sarılarak çoğalan ordularını bırakır.

SON PERDE Muzaffer bir komutan edasıyla evine döner Covid. Fakat yapması gereken bir şey daha vardır. Emperyalizmin kardeşi Gates’in dedikodularıyla nefret ettiği Yaveri Mutasyon ve karısı Finans ile hesaplaşma zamanıdır. Gizlice üretildiği laboratuvara girer Emperyalizmin bile tahmin edemediği bir gece çok sevdiği karısı Finansı son bir kez öptükten sonra, kendisine ihanet ettiği kuşkusuyla kanında boğarak öldürür. Sesizce Laboratuvardan dışarı çıkar yaveri Mutasyonun yanına giderken aklına müthiş bir fikir gelir. İnsanlığa verdiği zarar esnasında doğaya, tabiata ve yeryüzüne ne kadar büyük bir iyilik yaptığını düşünür. Yakalanmaması gerekmektedir. Laboratuvar’ın kapısında Veteriner Hekimle karşılaşır, bir ara göz göze gelirler. İkisi de aynı şeyi düşünüyordur. Covid cezalandırılmamalıdır. O muzaffer bir komutandır. Doğayı ve tabiatı hadsiz ve Tanrı tanımaz insanlığın elinden kurtarmıştır. Veteriner Hekim Covid’in kulağına birşeyler fısıldar. Yapması gereken Mutasyona uğramaktır. O zaman cezalandırılamaz. Mutasyona uğrayarak, Mutasyonla bütünleşerek yeniden Corona ailesinin yeni bir üyesi Çaki olarak Finansına kavuşacaktır. Son kez uyarır Emperyalizmi bu sözleriyle “Durun biraz. Size bir çift sözüm var ayrılmadan önce. / Doğa’ya, tabiata bazı hizmetlerim oldu, bilinir bu… / Artık insanlığa da, birbirinize de zarar vermeyin / Kolayca sarılarak, severek yaşayın doğayla , tabiatla / Paylaşın ve unutmayın birbirinizi / Bir daha geri gelebilir diye söz edin benden.”

Saygılarımla;

Enver ÖZDEL

ANAP Genel Başkan Yardımcısı