Son Dakika Haberler

Mahkemeler 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren oturum yapmaya başlıyor

Mahkemeler 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren oturum yapmaya başlıyor
Okunma : 119 views Yorum Yap

Yüksek Mahkeme, Mahkemelerin 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren oturum yapmaya başlayacaklarını duyurdu.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamaya göre oturumların yapılabilmesi için bazı koşullar belirlendi. Buna göre; Günlü olan tüm ceza davaları ve istinafları, Covid-19 pandemisinin başlaması nedeni ile verilen idari izin sonrasında web sayfamızda duyurduğumuz l – 4 numaralı Duyurularımızda olduğu gibi, otomatik olarak ertelenmeye devam edecektir. Davaların ertelendiği tarihler yine Mahkemenin web sayfasında ilan edilecektir. 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren oturum yapmaya başlayacak Mahkemelerde davasının görüşülmesini isteyen Avukatların, ekte verilecek e-mail adreslerine dilekçe göndermeleri gerekecektir. Sanığın suçunu kabul etmeyi düşündüğü davalarda bu hususun da dilekçede belirtilmesi gün tayini için gereklidir. Bu süreçte hükümsüz tutukluların davalarına öncelik verilecektir.

Yargıtay/Ceza huzurunda istinafı bulunup halen cezaevinde bulunan kişilerin istinaflarına gün verilmesi için Yargıtay’a dilekçe gönderilmelidir. Polis Genel Müdürlüğünün ceza mahkemelerine yapacağı teminat ve tutukluluk müracaatları için her kazada nöbetçi yargıç bulunacaktır. Ancak bu maksatla Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa Mahkemelerine yapılması gereken müracaatlar Lefkoşa Kaza Mahkemesinde, İskele ve Mağusa Kaza Mahkemelerine yapılması gereken müracaatlar Mağusa Kaza Mahkemesinde görülecektir. Girne Kaza Mahkemesine yapılacak müracaatlar ise Girne Kaza Mahkemesinde ele alınacaktır.

Kaza Mahkemelerindeki tüm hukuk davaları, aile davaları ile sair müracaatların, otomatik olarak Mahkeme tarafından ertelenmesine devam edilecektir. Davaların ertelendiği tarihler, daha önce olduğu gibi Mahkemenin web sayfasında duyurulacaktır. Herhangi bir dava veya istidanın dinlenmesinin acil olduğu düşünüldüğü takdirde , bu davalar için tarafların mutabakata vararak, verilen kaza mahkemesinin e-mail adresine, “ilgili yargıcın dikkatine” başlıklı bir dilekçe göndermeleri gerekecektir. İlgili Mahkemenin, müracaat konusu dava veya istidanın acilen dinlenmesi gerektiğini kabul etmesi halinde konu dava veya istidanın dinlenmesi için gün verilecektir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay/Hukuk, Yargıtay/Aile ve Yargıtay/ Asli Yetki ile Yüksek İdare Mahkemesindeki meseleler de aynı yöntemle ertelenmeye devam edecektir. İstinaf/dava veya istidasının acilen görülmesini isteyen tarafların, müştereken ilgili Mahkemeye e-mail üzerinden dilekçe göndermeleri gereklidir Mahkemenin, istinaf/dava veya istidanın dinlenmesinde aciliyet bulunduğunu kabul etmesi halinde ilgili istinaf/dava veya istidaya gün verilecektir.

E-mail adresleri ise şöyle;

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

(BRT/YMH)