Son Dakika Haberler

İşte TC-KKTC mali protokolü tam metni!

İşte TC-KKTC mali protokolü tam metni!
Okunma : 456 views Yorum Yap

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin anlaşmasının tam metni yayınlandı.

İşte 2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması:

‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin aşağıdaki koşullarda sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;
Ek-1’de yer alan 2020 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,
En geç 2020 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı,
En geç 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını, makroekonomik amaçları, stratejik hedefleri ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlamayı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;
1.038.395.726,92 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe yardımında bulunmayı,
1.250.580.323,50 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı,
Hibeleri, Ek-3’de yer alan “2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde kullandırmayı,
Kredileri, Ek-4’de yer alan “2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Sağlanan Kredinin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde kullandırmayı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı alanlarda kamu görevlileri aracılığı ile teknik yardım sağlamayı,taahhüt etmişlerdir.

Diğer Hususlar
Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen hibe ve kredi tutarlarının tertipler arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.

Bu anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında protokol imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu yardımlar bu anlaşmanın amaçlarına aykırı olamaz.

Altyapı ve Reel Sektör projelerine yapılacak aktarımlarda 2020 yılı Eylem Planı’ndaki gerçekleşmeler T.C. Teknik Heyetince yapılacak değerlendirmelerde gözetilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyeti, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile birlikte, her ay T.C. Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek format üzerinden “Aylık Program İzleme Raporu” hazırlar. Bu raporlar, T.C. Teknik Heyetince aylık olarak yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde belirlenen hibe ve krediler, T.C. Teknik Heyeti’nin mali ve teknik gerekler ile iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarına uygun ödenek teklifine istinaden T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın uygulamaları T.C. Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında Temmuz ve Eylül, Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.

Müteakip Anlaşmalar kapsamında yer alacak projeler işbu Anlaşmaya ek “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı (ARMA) Usul ve Esasları” (Ek-5) kapsamında hazırlanacak ve uygulanacaktır.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin bütçe, istihdam, muhasebe ve harcama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut uygulamalar dâhilinde işlemler gerçekleştirilir.

İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.’