Son Dakika Haberler

İki yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

İki yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Okunma : 39 views Yorum Yap

 

Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. 19.01.2023 tarihinden başlayarak yirmi gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

 

ÇOCUK ADALET YASA ÖNERİSİ

Çocuk Adalet Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre, yasanın amacı; ülkede 1966 yılında kabul olunan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kurallarına uygun davranma bilinciyle çocuk haklarını ve/veya çocukların insan haklarını en üst düzeyde tutarak, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmaları hedefiyle etkin ve adil bir adalet sisteminin oluşturulması.

Öneri  suça sürüklenen çocuklara ilişkin çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evleri, çocuk birimleri ve çocuk cezaevlerine ilişkin kuralları düzenliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Ulusal Birlik Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ve Demokrat Parti milletvekili tarafından sunulan yasa önerisinin yürürlüğe girmesiyle beraber, “Çocuk Suçlular Yasası” yürürlükten kalkacak.

 

İHTİYAT SANDIĞI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Gerekçesine göre İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin amacı, Anayasa’ya uyarlığı sağlamak, katılımcılığı yaygınlaştırmak, fonların yönetim ve işletilmesinde iştirakçileri söz sahibi yapmak, karar üretebilmelerine olanak sağlamak, keyfi uygulamaların önüne geçmek için fonların yönetim ve işletilmesinde gereken ilke ve ölçütlere yer vermek ve yönetimde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkesini yaşama geçirmek.

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, demokrasi ve katılımcılığın bir gereği olarak iştirakçilerin İhtiyat Sandığı gibi fonlarda temsilinin esas olması gerektiği kaydedilerek, mevcut yapıda yönetim kurulu ile bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun arasındaki ilişkinin bir vesayet rejimini öngördüğü belirtiliyor.

Gerekçede, mevcut yasada düzenlenmesi gereken konuların tüzükte düzenlenmesinin öngörüldüğü, fonların yönetiminde ve değerlendirilmesinde gözetilmesi gereken ilke ve ölçütlere yer verilmediği belirtilerek, bunun yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine terslik yarattığı ifade ediliyor.

 

Anayasa’ya göre kamu tüzel kişiliğe sahip İhtiyat Sandığının bütçesinin Cumhuriyet Meclisinin onayından geçmesi gerektiği ancak mevcut yasada bu yönde bir kural bulunmadığından dolayı bütçenin Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandığı kaydedilen gerekçede, yasa önerisinde Anayasa’ya uyarlığın sağlanacağı vurgulanıyor.

Yasa önerisi, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından sunuldu.