Son Dakika Haberler

Dizdarlı’dan Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olayın hukuki boyutuna ilişkin açıklama

Dizdarlı’dan Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olayın hukuki boyutuna ilişkin açıklama
Okunma : 51 views Yorum Yap

 

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Apostolos Andreas Manastırı’nda dün yaşanan olayın hukuki boyutuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Dizdarlı, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (European Convention on Human Rights) temel metni insan hakları ve özgürlüklerini güvence altına alan veya koruyan bir Sözleşmedir. Söz konusu sözleşmenin 9’uncu maddesine göre, her şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir” açıklamasını yaptı.

Dizdarlı, “1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 1’inci Protokol ile birlikte Anayasamızın 90’ıncı maddesi hükümlerinde öngörüldüğü koşula uygun olarak 39/1962 sayılı yasa ile Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş ve kabul olunduğu tarihte yürürlükte olan 90’ıncı maddeye muadil 1960 Anayasasında 196’ncı madde olarak yer almıştır. Sözü edilen 39/62 sayılı yasa, yürürlükte olan Anayasamızın Geçici 4’üncü maddesine göre hâlen yürürlüktedir ve uygulamakla yükümlü olduğumuz mevzuat arasında yer almaktadır” dedi.

“Basit bir rahatsızlık ve taciz olayı değildir”

Dizdarlı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

Anayasa Mahkemesinin birçok kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin iç hukukumuzun bir parçası olduğu kabul edilmiştir. Bilindiği üzere vicdan ve din özgürlüğü KKTC Anayasasının 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, herkes vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.

Ülkemizdeki yasal mevzuat göz önünde bulundurulduğunda Apostolos Andreas Manastırı’nda meydana gelen hadise sadece basit bir rahatsızlık veya taciz olayı değildir. Fasıl 154 Ceza Yasasının Dördüncü Kısmı “Din Aleyhine Suçlar’ı” içermektedir. Mezkur Yasanın 138’inci maddesi dinlere hakareti, 139’uncu maddesi dinsel toplantıları rahatsız etme, 141’inci maddesi dinsel duyguları incitmek niyetiyle söz atma ve 142’inci maddesi ise dine hakaret eden yayınlar ile ilgili cezaları düzenlemektedir. Özellikle 141’inci maddesi tahtında tasarlanmış bir niyetle herhangi bir kişinin dinsel duygularını incitmek amacıyla, herhangi bir söz sarf eden veya o kişinin işitebileceği bir ses çıkaran veya onun görebileceği herhangi bir hareket yapan kişi suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Apostolos Andreas Manastır’ında yapılan eylem sadece hafif bir suç olmayıp Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan hakkın ihlalidir.”