Son Dakika Haberler

“Çevreyi kirletirim cezasını da öderim” devri bitiyor.

“Çevreyi kirletirim cezasını da öderim” devri bitiyor.
Okunma : 158 views Yorum Yap

HAVA KALİTESİ SINIRLARINA UYMAYANLARI DA KAPSIYOR…

Ülkede çevre kirliliği yaratan, biyoçeşitliliğin azalması ve halk sağlığının tehlikeye girmesine neden olan faaliyetlerin önüne geçilmesi için Çevre Yasası’nda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi, büyük yakma tesisleri denilen elektrik santralleri, atık yakma tesisleri, ses kirliliği, emisyon sınır değerlerini sağlamamak, denizlerdeki petrol kirliliği konusunda ciddi düzenlemeler ve cezalar içeriyor. Öneri, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden oybirliğiyle geçti ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na havale edildi.

Ülkede çevre kirliliği yaratan, biyoçeşitliliğin azalması ve halk sağlığının tehlikeye girmesine neden olan faaliyetlerin önüne geçilmesi için düğmeye basıldı.    Bu doğrultuda hazırlanan Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden oybirliği ile geçti ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na havale edildi. Önerinin pazartesi Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirilmesi bekleniyor.    Söz konusu öneri, büyük yakma tesisleri denilen elektrik santralleri, atık yakma tesisleri, ses kirliliği, Emisyon sınır değerlerini sağlamamak, denizlerdeki petrol kirliliği konusunda ciddi düzenlemeler ve bu düzenlemelere uymaları durumunda da ciddi cezalar içeriyor.    Bu cezalar arasında asgari ücretin 100 katına kadar olanlar yer alırken, işlenen suçun tekrarı halinde ise ceza asgari ücretin 200 katına ulaşıyor, hatta daha sonra da tesisin kapatılmasına kadar varıyor.    Konuyla ilgili  Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, söz konusu yasa önerisinin komiteden oybirliği ile geçtiğini meclis genel kuruluna havale edildiğini belirtti.    Hasipoğlu, ayrıca bu önerinin Çevre Dairesi’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda hava kalitesi sınırlarına uymayan AKSA gibi şirketleri de yakından ilgilendirdiğini söyledi.
“Asgari ücretin 100 katına kadar cezalar var”  
Önerinin büyük yakma tesisi denilen elektrik santralleri bacaları, denizlerin kirletilmesi ve ses kirliliği konusunda ciddi cezalar içerdiğinden söz eden Hasipoğlu, “mevcut yasada bazı cezalar vardı. Ancak bunlar asgari ücretin 6 katı oranındaydı. Yani geliri yüksek olan şirketler bu cezayı göze alabiliyordu. Şu anda 100 katına kadar ceza var ve suçun tekerrürü halinde de bu ceza 200 katına çıkarılabiliyor. Ayrıca tesisin kapatılmasına kadar gidebiliyor” dedi. “‘Ben kirletirim, cezası da neyse öderim’ anlayışı son bulacak”    Oğuzhan Hasipoğlu, söz konusu yasa tasarısının hava kalitesi sınırlarına uymayan, zehirli hava yayan elektrik şirketleri ile de ilgili düzenlemeler içerdiğini söyledi ve şu şekilde konuştu:    “Amacımız ben kirletirim, cezası da neyse öderim anlayışına son vermektir. Bu nedenle cezalar artırılmıştır. Bu öneri Çevre Dairesi’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda hava kalitesi sınırlarına uymayan AKSA şirketini de ilgilendiriyor. Geçmişte 6 kat olan cezalar bu önerinin yasalaşması ile birlikte 100 kat olacak. Ayrıca bu gibi şirketlerin kendi ölçüm sistemlerini kurup filtre takması gerekecek. Bunlar zaten vardı ancak cezası hafifti. Atık havaları bertaraf etmeleri ve hava kalitesini ölçme yükümlülükleri olacak”. Ağır cezalar geliyor

 Resmi Gazete’de yayınlanan öneride yer alan cezalar şöyle:

Atığın bir gemiden diğerine veya herhangi bir tesise transferi veya tahliyesi esnasında veya herhangi bir şekilde gerçekleşen kazalar da dahil, evsel veya diğer atığın kara sularına deşarjı: 10 -18 groston arası gemiler ve diğer deniz araçları:  Aylık Asgari ücretin 10 katına kadar Tankerler de dahil 18 – 1000 groston arası her tür gemi: Aylık Asgari ücretin 50 katına kadar Tankerler de dahil 1000 grostondan fazla olan her tür gemi: Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar
*Kara sularına yağ, petrol, yağlı sintine veya balast suyu deşarjı (Bir gemiden diğerine veya herhangi bir tesise transferi veya tahliyesi esnasında veya herhangi bir şekilde gerçekleşen kazalar da dahil): Tankerler de dahil 1000 grostondan az gemiler:  Aylık Asgari ücretin 40 katına kadar Tankerler de dahil 1000 – 4000 gros ton arası gemiler:  Aylık Asgari ücretin 80 katına kadar Tankerler de dahil 4000 fazla gemiler gros tondan fazla gemiler:  Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar
*Büyük yakma tesisleri ile ilgili çıkarılan tüzüklerin kurallarına aykırı hareket etmek:  Aylık Asgari ücretin 50 katına kadar
*Baca gazı sürekli emisyon izleme sistemi kurmamak, sürekli emisyon izleme sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu sistemde meydana gelen arızaları gidermemek ve bu sistemin çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak:  Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar
*Baca gazı standartlarını sağlamak amacıyla tesisine baca gazı arıtma donanımı kurmamak, bu donanımın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu donanımda meydana gelen arızaları gidermemek ve bu donanımın çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak: Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar
*Emisyon sınır değerlerini sağlamamak:  Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar *Atık yakma tesisleri ile ilgili çıkarılan tüzüklerin kurallarına aykırı hareket etmek: Aylık Asgari ücretin 50 katına kadar
*Baca gazı sürekli emisyon izleme sistemi kurmamak, sürekli emisyon izleme sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu sistemde meydana gelen arızaları gidermemek ve bu sistemin çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak:  Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar
*Baca gazı standartları sağlamak amacıyla tesisine baca gazı arıtma donanımı kurmamak, bu donanımın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamamak, bu donanımda meydana gelen arızaları gidermemek ve bu donanımın çalıştırılmasını tüzük kurallarına göre yapmamak:  Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar *Emisyon sınır değerlerini sağlamamak: Aylık Asgari ücretin 100 katına kadar
*Uçucu organik bileşiklerin emisyonlarını azaltmak için çözücüler kullanan tesisler ile ilgili çıkarılan tüzük kurallarına aykırı hareket etmek: Aylık Asgari ücretin 10 katına kadar *Petrol depolama ve dağıtım tesisleri tarafından uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının azaltılmasına yönelik çıkarılan tüzüklerin kurallarına aykırı hareket etmek: Aylık Asgari ücretin 10 katına kadar