Son Dakika Haberler

Amatör balıkçılığa harç muafiyeti öngörülüyor!

Amatör balıkçılığa harç muafiyeti öngörülüyor!
Okunma : 27 views Yorum Yap

Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle halkın bilgisine getirildi.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmî Gazete’nin 22 Haziran 2020 tarihli 116’ncı sayısının Ek VI-Yasa Tasarı ve Önerileri başlığında kamuoyuyla paylaşılan değişiklik yasa tasarısı uyarınca, ekonomik alanda kullanılan su ürünleri kaynak ve stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.    Bunun yanı sıra yetiştiricilik ile avcılığın düzenlenmesi, hassas türlerin korunması, suların kirlenmesinin önlenmesi ve üreticilerin örgütlenmesi konularının modernize edilmesi de amaçlar arasında.    Keza, tasarı ile öncelikle balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar da getiriliyor. Ayrıca, su ürünleri ile ilgili resmî kontrol ve denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere iş birliği yapmaları amaçlanıyor.    Söz konusu değişiklik yasa tasarısına gerçek ve tüzel kişilerden ‘içerik bazında’ gelecek yazılı eleştiri ve öneriler için 20 günü kapsayan yasal itiraz süresi de 22 Haziran itibarıyla başladı. Mevcut yasada revizyon talebi    Bahse konu tasarı, mevcut Su Ürünleri Yasası’nın bazı maddelerinin bir kısım fıkrasında değişiklik öngörüyor.    Buna göre, yürürlükteki yasanın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendinin “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişiler mesleki su ürünleri avcılığı yapamazlar ancak Yabancılar ve Muhaceret Yasası ile yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca balıkçılık amacıyla alınmış çalışma izni olan yabancılar bu yasadan muaftır” ibaresiyle değiştirilmesi talep ediliyor.    Ayrıca, yine mevcut yasanın 6’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası da “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşımayan hiçbir gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları Yasası’nın 3’üncü maddesinde belirtilen karasularına veya 4’üncü maddesinde belirtilen iç sulara girerek avcılık faaliyetinde bulunamaz” ifadeleriyle ikamesi öngörülüyor.    Değişiklik önerisine göre, esas yasanın 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının (C) bendinin de “Mesleki ve/veya gönüllü balıkçılık organizasyonları ve aktif olarak amatör balıkçılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu’na bağlı bir kulüp üyesi kişinin harç ve ücret ödeme yükümlülüğünden kısmen veya tamamen muaf tutulabilir” şeklinde revizesi de isteniyor.