Son Dakika Haberler

Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı Anayasa Mahkemesinde..

Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı Anayasa Mahkemesinde..
Okunma : 2.422 views Yorum Yap

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması konusunu hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiklerini ve 24 Nisan itibarıyla dava dosyasını e-mail ile Anayasa Mahkemesine gönderdiklerini, 27 Nisan’da da dosyayı mukayyitliğe  intikal ettireceklerini açıkladı.

Arıklı Anayasanın 104 ve 105. maddelerine atıfta bulunarak, 26 Nisan’da Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığının bittiğini,  Cumhurbaşkanının yerine Meclis Başkanının 104. maddeye göre Cumhurbaşkanlığına 45 gün vekalet etmesi gerektiğini, meclisin 45 günlük vekalet süresini uzatabileceğini belirti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede yaşanan kriz ortamında yapılan bu başvuruya halkın nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

ANAYASA

Cumhurbaşkanlığının Boşalması
Madde 104
(1) Cumhurbaşkanlığı, ölüm veya geçici olanların dışında görev başında bulunamama halinde veya
Yüksek Mahkeme Başkanlığına gönderilen yazılı istifa ile boşalır.
(2) Cumhurbaşkanının sağlık nedeni ile görevini devamlı olarak yapamayacak bir duruma gelmesi
halinde, Bakanlar Kurulu, durumu Yüksek Mahkeme Başkanlığına bildirir. Anayasa Mahkemesi
olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanının görevini devamlı olarak yapamayacağına
karar verirse, Cumhurbaşkanlığı boşalmış sayılır.
(3) Cumhurbaşkanlığı boşaldığında, boşalma tarihinden başlayarak kırk beş günü geçmeyen bir süre
içinde yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı doldurulur.
Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme
Madde 105
(1) Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması
halinde, görevine dönünceye kadar, herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde de
yenisi seçilinceye kadar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekillik eder.
(2) Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekillik ettiği süre içinde, bu Anayasanın 88.
maddesinde sayılan yetkileri kullanamaz